O firmie
Usługi
Wykonane zlecenia
Kontakt
 

Wykonane zlecenia

Podczas swej blisko 20-to letniej działalności firma zyskała opinię solidnego i wiarygodnego wykonawcy na rynku usług budowlanych i zdobyła zaufanie zarówno inwestorów prywatnych jak i jednostek budżetowych.

Wykonywaliśmy w tym czasie między innymi zlecenia takich instytucji jak:

Miasto Bydgoszcz-renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy

kompletne wykonanie robót budowlanych branży sanitarnej:

wykonanie instalacji c.o. wraz z wykonaniem węzłów cieplnych oraz kotłowni, instalacji wody zimnej, cieplnej; kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji gazu, oraz przyłączy wod.-kan. na obiektach: Biały Spichrz, Dawna Mennica, Muzeum, Czerwony Spichrz i Dom Młynarza przy ul. Mennica w Bydgoszczy

Gimnazjum w Osielsku

wykonanie technologii kotłowni gazowej, instalacji c.o. i c.t., wody zimnej, ciepłej i kanalizacji, wewnętrznej instalacji gazu ziemnego; instalacji redukcji ciśnienia gazu, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Cukiernia Małgorzata i Adam Sowa Bydgoszcz

wykonanie remontu węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o. w budynku magazynowo-biurowym przy ul. Ks. Schulza 1 w Bydgoszczy

wykonanie zadaszenia podjazdu w budynku Piekarni przy ul. Szubińskiej w Bydgoszczy

wykonanie instalacji wod.-kan., c.o. wraz z węzłem cieplnym, wykonanie pompowni ścieków sanitarnych i technologicznych w budynku handlowo-usługowym przy ul. Mostowej w Bydgoszczy

Papiery powlekane "PASACO" Sp. z o.o.

wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz poziomej instalacji wewnątrz budynku, przyłącza wodociągowego, wewnętrznej instalacji wod.-kan., gaz, c.o., zewnętrznej i wewnętrznej instalacji hydrantowej

wykonanie białego montażu, przyłącza gazowego, wewnętrznej instalacji gazu i podłączenia nagrzewnic

AWZ ul. Uznamska 10 Bydgoszcz

wykonanie przyłączy wod.-kan., drenażu opaskowego, kanalizacji deszczowej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Ogrody w Bydgoszczy

wykonanie kanalizacji deszczowej dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Chodkiewicza 71 w Bydgoszczy

NISSAN Autoryzowany dealer YAMA Sp. z o.o. w Osielsku

wykonanie ogrzewania podłogowego w salonie samochodowym

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie

budowa stanowisk garażowych dla samochodów osobowych na terenie PSP w Radziejowie

UMK w Toruniu Collegium Medium im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

awaryjna wymiana części instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej

wykonanie awaryjnej naprawy instalacji centralnego ogrzewania

Arwex Paweł Archaniołowicz Sp. j.

wykonanie instalacji wody lodowej, podłączenia klimakonwektorów, systemu odprowadzania spalin, podłączenia nawilżacza oraz montażu elementów hydraulicznych w skraplaczu

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa O/T Bydgoszcz:

wymiana kotła stalowego, naprawa naczynia wzbiorczego (Wierzbiczany)

wykonanie wewnętrznej regulacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłami cieplnymi (Mała Nieszawka)

modernizacji kotłowni miarowej, wymiana sieci oraz regulacja wewnętrznej instalacji c.o. (Obudno)

wymiana zewnętrznego odcinka sieci c.o. i c.w.u. (Balin)

dokonanie wymiany kotłów w kotłowniach osiedlowych w miejscowościach: Chrząstowo, Szembruk, Będzitowo, Dziarnowo, Krotoszyn

wykonanie pionów łazienkowych, elewacji kotłowni oraz demontażu komina (Świętosław)

wykonanie zewnętrznej sieci cieplnej oraz demontaż końcówki komina stalowego (Brzyskorzystewko)

Przychodnia Zdrowia "WILCZAK" w Bydgoszczy

wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na likwidacji kotłowni węglowej i montażu kotłowni gazowej wraz z wymianą instalacji c.o.

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "WSPÓLNOTA" w Zalesiu

wykonanie regulacji hydraulicznej oraz aparatury kontrolno-pomiarowej instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych w m. Grocholin gm. Kcynia

Przedsiębiorstwo "ELKA-BUD" Sp. z o.o.

wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. wraz z kotłownią oraz wykonanie wewnętrznej instalacji wod.-kan.

Szkoła Podstawowa nr 58 w Bydgoszczy

wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na likwidacji kotłowni węglowej i montaż kotłowni gazowej

wykonanie instalacji wyciągowej mechanicznej z okapem w kuchni szkolnej

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ASPO" Bydgoszcz

montaż kotłowni opalanej gazem oraz instalacji c.o. w budynku pawilonu handlowego oraz w budynku biurowym Zakładów Meblarskich Potulice w Potulicach

Spedycja Polska "SPEDPOL" Sp. z o.o. Warszawa

wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przyłącza c.o. z rur preizolowanych w siedzibie firmy "SPEDPOL" w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "SARBINOWO" w Sarbinowie II

wykonanie robót remontowo-budowlanych polegających na wymianie kotłów stalowych oraz czopucha, wymiany trzonu komina stalowego wraz z kanałem spalin, remont kotłowni węglowej, modernizacji sieci cieplnej osiedlowej, montaż liczników ciepła, agregatu prądotwórczego w kotłowni Sarbinowo; wymiany kotła w kotłowni osiedlowej w m. Włoszanowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łabiszyn

wykonanie montażu kotła i stacji zmiękczania wody w kotłowni Łabiszyn

wymiana komina stalowego w kotłowni węglowej osiedlowej przy ul. Nowej w Łabiszynie

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Administracyjna w Starym Brześciu

wykonanie prac polegających na doborze, montażu i uruchomieniu automatycznej stacji uzdatniania wody użytkowej przed podgrzaniem w kotłowniach budynków mieszkalnych osiedla mieszkaniowego w Starym Brześciu

SIM Lokatorsko-Własnościowa Łysin z siedzibą w Palędziu Kościelnym

modernizacja kotłowni wraz z siecią c.o. i regulacją wew. inst. c.o. i c.w.u. w m. Marcinkowo Górne

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Jedność" w Bydgoszczy

wykonanie prac polegających na modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji ciepłej wody w budynkach mieszczących się przy ul. Baczyńskiego w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o. w Bydgoszczy

wykonanie ogrzewania gazowego (ul. Toruńska), regulacji hydraulicznej wewnętrznej instalacji c.o. z montażem zaworów grzejnikowych termostatycznych ul. Dworcowa), sieci c.o. i c.w.u. (ul. Żeglarska), wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (ul. Morcinka)

GPZRB przy Areszcie Śledczym w Gdańsku

wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Tucholi

Wspólnota Mieszkaniowa Dmowskiego 1 w Bydgoszczy

wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i modernizacji cyrkulacji ciepłej wody w dwóch pionach zamieszkałego budynku mieszkalnego

Wspólnota Mieszkaniowa G. Morcinka 2

wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

ATR Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich

wykonanie remontu węzła cieplnego wraz z regulacją wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania

Wspólnota Mieszkaniowa ABRAHAM 4 w Bydgoszczy

wykonanie wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Regionalne centrum Hodowli Zwierząt w Bydgoszczy

wykonanie regulacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników w biurowcu RCHZ w Bydgoszczy

Wspólnota Mieszkaniowa Chmurna 3 Bydgoszcz

wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej do budynku

Prokuratura Okręgowa przy ul. Farnej w Bydgoszczy

wykonanie przyłącza centralnego ogrzewania wraz z rozdzielaczem i wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany okien drewnianych na PCV w budynku "B" Prokuratury Rejonowej w Świeciu n. Wisłą

remont nawierzchni parkingu przy budynku Prokuratury Rejonowej w Szubinie

wykonanie pokrycia dachowego, wymiana okien, prac brukarskich oraz odnowienia elewacji w budynku Prokuratury Rejonowej w Szubinie

odnowienie elewacji budynku, malowanie stolarki okiennej, naprawa poszycia dachowego oraz wymiana rynien i rur spustowych przy budynku Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy

 


 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         
         
 

Copyright © 2011 Powobud.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kontakt